актуално Обява 10.10.2019 год.

Пловдив, 10 октомври 2019 г.

УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД - Пловдив, обявява ..."


ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ:

"Извършване на финансов одит на индивидуалния годишен финансов отчет на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, на дружествата от групата и на консолидирания годишен финансов отчет на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД за 2019 година, съгласно приложимите счетоводни и одиторски стандарти"

Необходими документи (НАТИСНИ ТУК ЗА ИНФОРМАЦИЯ!)