актуално » Обява

1. Лекар, специализант по неврохирургия - 1 щат за Клиника по неврохирургия;


1. Лекар, специализант по пластична възстановителна и естетична хирургия - 1 щат за за Клиника по пластична възстановителна и естетична хирургия;


Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 12.11.2018 до 16.11.2018г. включително, като подадат в отдел "УЧР" следните документи:

1. Формуляр за кандидатстване по образец;

2. Копие от документ за самоличност;

3. Копие от диплома за придобита от кандидата професионална квалификация;

4. Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация.