актуално » Обява

План-разписание за 2020г. на курсове и след дипломна квалификация в МУ-София
УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД - Пловдив, обявява ..."
Натисни тук!

Ежегодно, за следващата календарна година, се издава План-разписание с основни, тематични курсове и индивидуално обучение, както и условията за включване в тях, по предложение на катедрите. План-разписанието излиза от печат ежегодно до края на м. май и се изпраща за разпространение. Неговото съдържание е следното:
· Основни курсове - за специализиращите, включени в програмите на съответните специалности.

· Тематични курсове – включени в програмите за специализация. Тематични курсове /платени/ – за специалисти с висше образование, работещи в системата на здравеопазването.

· Индивидуално обучение /платено/, което не е ВСД, с продължителност до 4 седмици - за усвояване на методики и новости по определени раздели от специалността.

· Таксите за различните обучения са публикувани на последната страница на План-разписанието.

· Участниците в платените тематични курсове и в индивидуалните обучения, заплащат такса участие 30 лв., определена със Заповед № PR 36227/19.08.2008 г. на Ректора на Медицински университет – София.

· Участието в курсовете и в индивидуалните обучения се заплаща по банков път.

ЗАЯВКИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЯТА ПРЕЗ 2020 г. ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ДО 31.08.2019 г. В СЕКТОР СДО НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ - СОФИЯ.