Договорни отношения » НЗОК

ДЕЙНОСТИ ПО ДОГОВОР С НЗОК ЗА 2020 год.


Клинични пътеки

1

Стационарни грижи при бременност с повишен риск

2

Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск

3

Оперативни процедури за задържане на бременност

004.1

Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гест. с. включително

004.2

Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания от 14 гест. с. до 26 г.с. на плода

5

Раждане

6

Грижи за здраво новородено дете

7

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест

8

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест

9

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест

10

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест

11

Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама

12

Диагностика и лечение на дете c вродени аномалии

13

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест

14

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест

015.1

Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант, независимо от теглото

015.2

Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант, независимо от теглото

16

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение

017.1

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания

018.1

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация

019.1

Постоянна електрокардиостимулация – с имплантация на антибрадикарден пейсмейкър – еднокамерен или двукамерен

019.2

Постоянна електрокардиостимулация – с имплантация на ресинхронизираща система за стимулация или автоматичен кардиовертер дефибрилатор

020.1

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години

021.1

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии при лица над 18 години

022.1

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации за лица над 18 години

023.1

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация при лица над 18 години

24

Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове

25

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване

26

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение

27

Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик

28

Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение

29

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация

030.1

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация при лица над 18 години

030.2

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация за лица под 18 години

031.1

Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит за лица над 18 години

031.2

Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при лица под 18 години

032.1

Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при лица над 18 години

032.2

Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при лица под 18 години

33

Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения

34

Диагностика и лечение на артериална хипертония в детската възраст

35

Диагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации в детска възраст

36

Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик

37

Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик

38

Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация

39

Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст

040.1

Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст

040.2

Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст

041.1

Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години

041.2

Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години

042.1

Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години

042.2

Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица под 18 години

43

Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията

44

Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията

45

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система

46

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система в детска възраст

047.1

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица над 18 години

047.2

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица под 18 години

48

Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст

49

Диагностика и лечение на бронхиолит в детска възраст

050.1

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 години

050.2

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица под 18 години

051.1

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза

051.2

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с интервенционално лечение

052.1

Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 години

052.2

Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица под 18 години

053.1

Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица над 18 години

053.2

Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица под 18 години

054.1

Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица над 18 години

054.2

Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица под 18 години

055.1

Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация при лица над 18 години

055.2

Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация при лица под 18 години

056.1

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 години

056.2

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица под 18 години

057.1

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица под 18 години

057.2

Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 години

058.1

Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст при лица над 18 години

058.2

Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст при лица под 18 години

59

Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи централната нервна система и моторния неврон (ЛАС)

60

Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък

61

Диагностика и лечение на мултиплена склероза

062.1

Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица над 18 години

062.2

Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица под 18 години

063.1

Лечение на епилептичен статус при лица над 18 години

063.2

Лечение на епилептичен статус при лица под 18 години

064.1

Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години

064.2

Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години

065.1

Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица над 18 години

065.2

Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица под 18 години

066.1

Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица над 18 години

066.2

Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица под 18 години

67

Диагностика и лечение на паркинсонова болест

68

Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт за лица над 18-годишна възраст

068.2

Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт за лица под 18-годишна възраст

069.1

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт за лица над 18-годишна възраст

069.2

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт за лица под 18-годишна възраст

070.1

Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит за лица над 18-годишна възраст

070.2

Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит за лица под 18-годишна възраст

071.1

Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво за лица над 18-годишна възраст

071.2

Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво за лица под 18-годишна възраст

072.1

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лица над 18-годишна възраст

072.2

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лица под 18-годишна възраст

073.1

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума за лица над 18-годишна възраст

073.2

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума за лица под 18-годишна възраст

074.1

Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума за лица над 18-годишна възраст

074.2

Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума за лица под 18-годишна възраст

075.1

Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) за лица над 18-годишна възраст

075.2

Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) за лица под 18-годишна възраст

076.1

Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания за лица над 18-годишна възраст

076.2

Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания за лица под 18-годишна възраст

77

Диагностика и лечение на хронични диарии с начало в детската възраст

078.1

Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години

078.2

Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години

079.1

Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза при лица над 18 години

079.2

Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза при лица под 18 години

080.1

Лечение на заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица над 18 години

080.2

Лечение на заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица под 18 години

081.1

Лечение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица над 18 години

081.2

Лечение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица под 18 години

082.1

Диагностика на лица с метаболитни нарушения при лица над 18 години

082.2

Диагностика на лица с метаболитни нарушения при лица под 18 години

083.1

Лечение на лица с метаболитни нарушения при лица над 18 години

083.2

Лечение на лица с метаболитни нарушения при лица под 18 години

084.1

Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит при лица над 18 години

084.2

Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит при лица под 18 години

085.1

Диагностика и лечение на гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – новооткрити – при лица над 18 години

085.2

Диагностика и лечение на гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – новооткрити – при лица под 18 години

086.1

Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – при лица над 18 години

086.2

Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – при лица под 18 години

087.1

Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

087.2

Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години

088.1

Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

088.2

Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години

089.1

Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години

089.2

Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан при лица под 18 години

090.1

Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години

090.2

Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания при лица под 18 години

91

Диагностика и лечение на дегенеративни и обменни ставни заболявания

92

Диагностика и лечение на тежкопротичащи булозни дерматози

93

Диагностика и лечение на тежкопротичащи бактериални инфекции на кожата

94

Диагностика и лечение на тежкопротичащи форми на псориазис – обикновен, артропатичен, пустулозен и еритродермичен

95

Диагностика и лечение на островъзникнали и тежкопротичащи еритродермии с генерализиран екзантем

96

Лечение на кожни прояви при съединителнотъканни заболявания и васкулити

97

Лечение на сифилис при бременни жени и при малигнени форми (на вторичен и третичен сифилис) с кристален пеницилин

98

Диагностика и лечение на остропротичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром

99

Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги

100

Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е

101

Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D

102

Диагностика и лечение на паразитози

103

Диагностика и лечение на покривни инфекции

104

Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остропротичащи, с усложнения

105

Диагностика и лечение на вирусни хеморагични трески

106.1

Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица над 18 години

106.2

Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица под 18 години

107

Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови

108

Диагностика и лечение на фалоидно гъбно отравяне

109

Диагностика и лечение на токсична епидермална некролиза (болест на Лайел)

110.1

Лечение на доказани първични имунодефицити при лица над 18 години

110.2

Лечение на доказани първични имунодефицити при лица под 18 години

111

Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст

112

Диагностика и лечение на муковисцидоза

113.1

Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 48 часа

113.2

Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни

114

Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма

115

Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми

116

Оперативно лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение. Минимално инвазивни сърдечни операции при лица над 18 години

119

Оперативни процедури при комплексни сърдечни малформации с много голям обем и сложност в условия на екстракорпорално кръвообращение

120.1

Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция

120.2

Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция, с продължителна механична вентилация

121

Оперативно лечение на заболявания на сърцето, без екстракорпорално кръвообращение, при лица над 18 години

123

Оперативно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им

124

Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент

125

Оперативно лечение на клонове на аортната дъга

126

Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии)

127

Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност

128

Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати при съдова недостатъчност

129

Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията й

130

Oперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност

131

Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност

132

Кератопластика

133

Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми

134

Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му

135

Оперативно лечение при заболявания на ретина, стъкловидно тяло и травми, засягащи задния очен сегмент

136

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност

137

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност

138

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност

139

Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести

140.1

Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица над 18 години

140.2

Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица под 18 години

141

Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур

142

Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур

143

Трансуретрална простатектомия

144

Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения

145

Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища

146

Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система

147

Оперативни процедури върху мъжка полова система

148

Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност

149

Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност

150

Оперативни процедури при инконтиненция на урината

151

Реконструктивни операции в урологията

152

Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища

153

Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища

154

Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност

155

Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност

156

Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия

157

Радикална простатектомия

158

Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани

159

Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система

160

Нерадикално отстраняване на матката

161

Радикално отстраняване на женски полови органи

162

Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи

163

Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи

164

Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената

165

Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро- гинекологичен произход

166

Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената


167

Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация

169

Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок

170

Интензивно лечение на интра- и поспартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването

171

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

172

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години

173

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години

174

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години

175

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

176

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години

177

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години

178

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години

179

Оперативни процедури върху апендикс

180

Хирургични интервенции за затваряне на стома

181

Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство

182

Оперативни процедури при хернии

183

Оперативни процедури при хернии с инкарцерация

184

Конвенционална холецистектомия

185

Лапароскопска холецистектомия

186

Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища

187

Оперативни процедури върху черен дроб

188

Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест

189

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност

190

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност

191.1

Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години

191.2

Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години

192

Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции

193

Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1

194

Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия

195

Оперативно лечение при остър перитонит

196

Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси

197

Консервативно лечение при остри коремни заболявания

198

Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани

199.1

Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания

199.2

Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания

200

Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния

201

Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, с голям и много голям обем и сложност

202

Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност

203

Хирургично лечение при надбъбречни заболявания

204

Тежка черепно-мозъчна травма – оперативно лечение

205

Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно поведение

206.1

Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологиии (невроендоскопия и интраоперативен ултразвук)

206.2

Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологиии (невронавигация)

207

Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин

208

Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми

209

Хирургично лечение при травма на главата

210

Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение

211.1

Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност

211.2

Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност – с невронавигация и интраоперативен 3D контрол

212

Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с малък и среден обем и сложност

213

Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена


214

Разширени (големи) операции с пълно или частично отстраняване на повече от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор или гръдна стена. Едноетапни операции при белодробни болести, засягащи двата бели дроба при болести със съчетана белодробна и друга локализация

215

Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания

216

Спешни състояния в гръдната хирургия

217.1

Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник

217.2

Оперативни процедури с много голям обем и сложност на таза, тазобедрената и колянната става

217.3

Оперативни процедури при множествени счупвания и/или луксации на таза, горни и долни крайници

218

Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става

219

Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност

220

Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност

220.2

Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност при повече от един пръст (лъч)

221

Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много голям обем и сложност

222

Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

223

Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош

224

Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години

225

Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност

226

Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност

227

Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност

228

Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията

229

Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област

230

Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област

231

Лечение на фрактури на лицевите и челюстните кости

232

Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 % до 10 % при възрастни и до 3 % при деца

233

Хирургично лечение при необширни изгаряния с площ от 1 % до 19 % от телесната повърхност, с хирургични интервенции

234

Хирургично лечение при обширни изгаряния над 20 % от телесната повърхност, с хирургични интервенции

235

Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)

236

Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и подкожната тъкан

237

Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване

238

Реплантация и реконструкции с микросъдова хирургия

239

Оперативно лечение на деца до 1 година с вродени аномалии в областта на торакалната и абдоминалната област

240

Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения

241.3

Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с КТ на минимум две зони или костномозъчно изследване с МКБ – код 41.31 (30081-00, 30087-00) при лица над 18 години

241.4

Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с КТ на минимум две зони или костномозъчно изследване с МКБ – код 41.31 (30081-00, 30087-00) при лица под 18 години

241.5

Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с МРT при лица над 18 години

241.6

Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с МРT при лица под 18 години

242

Диагностика и лечение на левкемии

243

Диагностика и лечение на лимфоми

244.1

Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии. За лица над 18 години

244.2

Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии. За лица под 18 години

245

Диагностика и консервативно лечение на онкологични и онкохематологични заболявания, възникнали в детска възраст

246

Ортоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи активности

247

Брахитерапия с ниски активности

250.1

Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания с приложени до 20 фракции и продължителност на лечението от 3 до 30 дни

250.2

Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания с приложени 20 и повече фракции и продължителност на лечението 30 и повече дни

252.1

Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания

252.2

Роботизирана радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания

258

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централната нервна система

259

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферната нервна система

260

Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа

261

Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия

262

Физикална терапия и рехабилитация на болести на централната нервна система

263

Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферната нервна система

264

Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и следоперативни интервенции

265

Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

999

Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

Амбулаторни процедури

1

Хрониохемодиализа

1.2

Бъбречно-заместителна терапия (хемодиафилтрация)

2

Перитонеална диализа с апарат

3

Перитонеална диализа без апарат

4

Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия

5

Определяне на план за лечение на болни със злокачествени заболявания

6

Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания

7

Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания

8

Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия

9

Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при муковисцидоза

11

Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика

12

Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – екстракорпорална литотрипсия

13

Инструментална диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза

14

Диагностика и определяне на терапевтично поведение на заболявания на хипофизата и надбъбрека

15

Диагностика и определяне на терапевтично поведение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна

16

Лечение на тежкопротичащи форми на псориазис

17

Диагностика и лечение на еритродермии

18

Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с малък обем и сложност

19

Оперативно отстраняване на катаракта

20

Хирургично лечение на глаукома

21

Оперативни интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност

22

Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник

23

Малки оперативни процедури на таза и долния крайник

24

Mалки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система

25

Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия

26

Амбулаторни хирургични процедури

27

Специфични изследвания при хематологични заболявания

28

Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви

29

Поетапна вертикализация и обучение в ходене

30

Напасване на протеза на горен или долен крайник

32

Амбулаторно наблюдение на лица с постоянен електрокардиостимулатор

33.1

Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема

33.2

Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема на медицински хранителни субстанции

34

Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт

35

Сцинтиграфски изследвания

36

Позитронно-емисионна томография с компютърна томография (ПЕТ/КТ) (РЕТ/СТ)

38

Амбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО

39

Амбулатарно лечение и контрол на гноен хидраденит

41

Амбулаторно лечение и контрол при туберозна склероза

42

Амбулаторно наблюдение/диспансеризация на пациенти с тежкопротичащи възпалителни полиартропатии и спондилопатии

КЛИНИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

1

Диализно лечение при остри състояния

2

Интензивно лечение на новородени деца с асистирано дишане


3.1


Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене – в ОАИЛ/КАИЛ от трето ниво на компетентност

3.2

Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене – в ОАИЛ /КАИЛ от второ и трето ниво на компетентност


4

Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене