актуално Сертификация SGS

Пловдив, 10 февруари 2020 г.

УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД - Пловдив, обявява ..."


УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД - Пловдив извършва дейностите си според изискванията на Стандартизирана система за управление SGS.


SGS