за нас » състав

Кадровият състав понастоящем е в състояние да удовлетвори целите и задачите на болницата. Структурен състав на персонала:

Категория Брой души
 Висш медицински персонал

625

 Полувисш и среден медицински персонал

974

 Висш не медицински персонал

98

 Помощен персонал

944

 ОБЩО

2641


Мнозинството от висшия мед. персонал има добра езикова подготовка и компютърна грамотност.


Актуално към 23/03/2015 г.

Болницата изпълнява функциите на:

Районна болница за Пловдив – за районите “Тракия”, “Смирненски” и Централен (на запад от бул. Цар Борис ІІІ Обединител);
Областна болница за общините Асеновград и Първомай;
Междуобластна болница за областите Пазарджик, Смолян, Кърджали и Хасково.