актуално СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА ЗА СПЕЦИАЛНОСТ "МЕДИЦИНСКА СЕСТРА", ОКС "БАКАЛАВЪР", 2019-2020 Г.

Пловдив, 10 юли 2019 г.

През настоящата учебна 2019-2020 година УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД отпуска 10 стипендии за студенти след завършен II курс и 10 стипендии за студенти III курс на обучение по специалност "Медицинска сестра", ОКС "Бакалавър".


Определената стипендия е парична сума в размер от 150 до 200 лв., месечно за срок от една или две години, в зависимост от условията, на които отговаря студента.

Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление - по образец:
- Автобиография;
- Препоръка от преподавател от висшето училище, в което се обучава кандидата;
- Документ от висшето училище, доказващ успех не по-нисък от "Много добър" (над 4,50);
- Декларация за договорни задължения - по образец;
- Мотивационно писмо.

Заявлението за кандидатстване за стипендиантската програма на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД и всички приложими документи трябва да се подадат в деловодството на лечебното заведение от 15.07.2019 г. до 05.10.2019 г.
Класираните кандидати ще бъдат обявени до 15.10.2019 г. и ще бъдат поканени за подписване на договор.

За допълнителна информация можете да се свържете с Ивелина Божинова – Главна медицинска сестра на телефон 032/60-29-76

Необходими документи (НАТИСНИ ТУК ЗА ИНФОРМАЦИЯ!)