актуално Здравно – консултативен център за майчино и детско здраве

Пловдив, 10 февруари 2020 г.

УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД - Пловдив, обявява ..."


В Клиниката по педиатрия и генетични заболявания е новооткрит задравно-консултативен център за майчино и детско здраве. В него ще се осъществяват здравно-информационни, обучителни, консултативни и медико-социални дейности, психологическа консултация, координиращи и насочващи услуги за млади хора, двойки, бременни, родилки и деца до 18г...


Целият текст(НАТИСНИ ТУК ЗА ИНФОРМАЦИЯ!)